همیشه زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد

همیشه: زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد شهرداری تیم سپاهان تیم پیشگامان

شناسایی 3 تپ‌اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، از 9 سپتامبر امسال تاکنون تلسکوپ فست 9 تپ اختر را شناسایی کرده است. شناسایی 3 تپ اختر تازه به وسیله ..

ادامه مطلب

برف شمال و شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران را سفیدپوش کرد

سراسر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شب گذشته بارش هایی را به صورت برف و باران تجربه کرده و این امر باعث خوش حالی مردم استان شد. برف شمال و شر..

ادامه مطلب

کارگردان سلام بمبئی، دختر شیطان را می سازد

قربان محمدپور، کارگردان فیلم سینمایی «سلام بمبئی» فیلم دیگری در شهر بمبئی هندوستان تحت عنوان «دختر شیطان» می سازد. کارگردان سلام بمبئی، دختر ..

ادامه مطلب