همیشه زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد

همیشه: زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد شهرداری تیم سپاهان تیم پیشگامان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شورای نگهبان جهت بار دوم به لایحه بودجه ۹۷ ایراد گرفت/ ایرادات شامل7 بند بودجه است ، کدخدایی

نشست شورای نگهبان جهت بررسی مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 97 برگزار شد و اعضای شورا مجدداً‌ ایراداتی را به مصوبه مجلس در این خصوص وارد دانستند. 

شورای نگهبان جهت بار دوم به لایحه بودجه ۹۷ ایراد گرفت/ ایرادات شامل7 بند بودجه است ، کدخدایی

کدخدایی: شورای نگهبان جهت بار دوم به لایحه بودجه ۹۷ ایراد گرفت/ ایرادات شامل7 بند بودجه است

عبارات مهم : نگهبان

نشست شورای نگهبان جهت بررسی مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 97 برگزار شد و اعضای شورا مجدداً ایراداتی را به مصوبه مجلس در این خصوص وارد دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد دوباره این شورا به لایحه بودجه سال۹۷ کل کشور خبر داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با فارس، گفت: نشست شورای نگهبان جهت بررسی مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 97 برگزار شد و اعضای شورا مجدداً ایراداتی را به مصوبه مجلس در این خصوص وارد دانستند.

شورای نگهبان جهت بار دوم به لایحه بودجه ۹۷ ایراد گرفت/ ایرادات شامل7 بند بودجه است ، کدخدایی

وی افزود: اعضای شورای نگهبان به هفت بند بودجه ایراد گرفتند که این ایرادات هم شرع و هم قانون اساسی و هم عبارتی است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نتیجه بررسی لایحه بودجه سال 97 در جلسه شورای نگهبان به صورت غیررسمی جهت مجلس ارسال شد.

نشست شورای نگهبان جهت بررسی مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 97 برگزار شد و اعضای شورا مجدداً‌ ایراداتی را به مصوبه مجلس در این خصوص وارد دانستند. 

واژه های کلیدی: نگهبان | مصوبه مجلس | لایحه بودجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog