همیشه زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد

همیشه: زنجان کرمان سپاهان اصفهان بروجرد شهرداری تیم سپاهان تیم پیشگامان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک‌ از سوی سخنگوی قوه مجریه

سخنگوی دولت، اعلام کرد: با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.

تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک‌ از سوی سخنگوی قوه مجریه

تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک از سوی سخنگوی دولت

عبارات مهم : یارانه

سخنگوی دولت، اعلام کرد: با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری محمد باقر نوبخت آمده است: همانطور که در وقت بررسی لایحه بودجه۹۷ در مجلس، نیز اعلام کردیم از بین بردن یارانه ۳ دهک توانایی اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ جهت مردم نگرانی ایجاد نکنید!

تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک‌ از سوی سخنگوی قوه مجریه

واژه های کلیدی: یارانه | اقتصادی | پرداخت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک‌ از سوی سخنگوی قوه مجریه

تکذیب از بین بردن یارانه سه دهک‌ از سوی سخنگوی قوه مجریه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog